Minggu, 09 September 2012

Galeri Foto & Video

25 November 2012 @ Gedung IPDN Mataram NTB


9 November 2012 (Practice)


Mataram 8 Agustus 2012

 Minggu, 08 Juli 2012

PADEPOKAN SILIWANGI


Hyang Tunggal tatwa pangwadi, ngawandana di jagat kabeh alam sakabeh halanggiya di saniskara.
(”ALLAH SWT” Sanghiang Agung yang Maha Esa, dialah sebenarnya sang Penyembahan, tiada beranak dan tiada bersaudara, mempunyai teman pun tidak di jagat dan di alam ini. Yang paling unggul segala-galanya)
Padepokan Siliwangi adalah sebuah Wadah Kesenian Sunda dan Pasanggrahan yang didirikan oleh Kang Prabu Kusmana ( Bpk. Engkus ) Selaku Pembina sekaligus Pelatih yang berada di pulau Lombok Mataram NTB
Dalam rangka melestarikan dan menyebarluaskan budaya Sunda. Pasanggrahan & Padepokan Siliwangi yang beralamat di Karang Sukun Jl. Kalibrantas Mataram NTB ingin Memperkenalkan SOSBUD Kesenian Sunda Khususnya dan Umumnya Indonesia Berharap suatu saat nanti komunitas sunda ini dapat berkembang dan membesar sehingga apa yang menjadi inti dari komunitas Sunda ini bisa terlaksana tentunya dalam bidang Kesenian Serta Menjalin tali Silaturahmi.